INCOTERM LÀ GÌ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý

incoterm1

I. Incoterm là gì?

Incoterms, viết tắt của "International Commercial Terms," là một bộ quy tắc quốc tế do ICC (International Chamber of Commerce) đặt ra và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thương mại quốc tế. Incoterms xác định rõ vai trò, trách nhiệm và các nghĩa vụ của người mua và người bán trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nguồn gốc tới điểm đích.Incoterms ra mắt với nhiều phiên bản khác nhau, các phiên bản có tính kế thừa và giá trị như nhau. Các phiên bản phổ biến thường dùng là Incoterm 2010,2020 và mới nhất là 2023. Dưới đây là những điều cần lưu ý về Incoterms 2020:

II. Mục đích của Incoterms:

Incoterms được tạo ra để giảm thiểu rủi ro và xác định rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên trong giao dịch thương mại quốc tế. Nhờ đó, người mua và người bán có thể hiểu rõ hơn về ai chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển, bảo hiểm và các thủ tục hải quan.
 

III. Phân loại của Incoterms 2020:
incoterm2

Incoterms 2020 chia thành 11 điều khoản, được chia thành hai nhóm dựa trên cách thức vận chuyển hàng hóa. Nhóm đầu tiên bao gồm các điều khoản thích hợp cho bất kỳ phương tiện vận chuyển nào, bao gồm EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier), CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance Paid To), DAP (Delivered at Place), và DDP (Delivered Duty Paid). Nhóm thứ hai là những điều khoản dành riêng cho vận chuyển biển hoặc nước sâu, bao gồm FAS (Free Alongside Ship), FOB (Free on Board), CFR (Cost and Freight), và CIF (Cost, Insurance and Freight).

 

1. EXW | Ex Works – Giao hàng tại xưởng

Nếu bên bán muốn xuất khẩu nhưng không đủ khả năng làm bất cứ việc gì liên quan đến lô hàng như: thủ tục hải quan, vận tải, mua bảo hiểm… do thiếu kinh nghiệm xuất khẩu thì nên đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện EXW. Với điều kiện này bên bán chỉ cần đặt hàng tại nhà xưởng của mình, bên mua sẽ trả tiền hàng (giá trị Invoice) và cho người đến mang hàng đi.

Tóm tắt: 

 • EXW nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại một địa điểm chỉ định (nhà máy hoặc nhà kho), và địa điểm chỉ định có thể là cơ sở của người bán hoặc không.
 • Để giao hàng, người bán không cần bốc xếp hàng lên phương tiện, cũng không cần làm thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • Việc giao hàng xảy ra – rủi ro được chuyển giao – khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua (chưa xếp lên phương tiện).
 • EXW là điều kiện Incoterms quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán.
 • EXW được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.

incoterm3

 


2. FCA | Free Carrier – Giao cho người chuyên chở

Nếu bên bán có khả năng làm thủ tục hải quan xuất khẩu, để thuận tiện bên bán nên nhận làm việc này (tự chịu chi phí phát sinh là thuế xuất khẩu) và đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện FCA. Bên bán thường dự tính trước tiền thuế xuất khẩu phải nộp và tính vào tiền hàng phải thu bên mua.

Tóm tắt:

 • FCA có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua một trong hai cách sau:
  Khi địa điểm chỉ định là cơ sở của người bán, hàng được giao khi chúng được bốc lên phương tiện vận tải do người mua sắp xếp hoặc
  Khi địa điểm chỉ định là nơi khác, hàng được giao khi hoàn thành việc bốc xếp lên phương tiện vận tải của người bán và tới địa điểm khác được chỉ định và sẵn sàng để dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải của người bán và đặt dưới quyền định đoạt của người vận tải hoặc người khác do người mua chỉ định.
 • Bất cứ địa điểm nào trong hai địa điểm trên được chỉ định để giao hàng, địa điểm đó xác định nơi chi phí và rủi ro được chuyển giao cho người mua.
 • FCA yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • B/L ghi chú “on board” trong hợp đồng sử dụng FCA – Để thực hiện tính khả thi của điều kiện FCA đối với những người bán cần một B/L có ghi chú “on board”, FCA của Incoterms 2020 lần đầu tiên quy định nếu hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, người mua phải chỉ định người vận tải phát hành B/L ghi chú “on board” cho người bán.
 • FCA được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.  
 

3. CPT | Carriage Paid To – Cước phí trả tới

Nếu bên mua muốn nhận hàng như điều kiện FCA nhưng lại không có khả năng thực hiện vận tải hàng thì có thể đàm phán ký hợp đồng theo điều kiện CPT. Bên bán thường dự tính trước các chi phí vận tải phát sinh và tính vào tiền hàng phải thu bên mua.

Tóm tắt:

 • CPT có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua khi:
  Hàng được giao cho người chuyên chở được thuê bởi người bán hoặc người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.
 • Ngay khi hàng được giao cho người mua như vậy, người bán không đảm bảo hàng sẽ tới điểm đến trong tình trạng tốt và đầy đủ. Rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người mua bằng cách giao cho người chuyên chở.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng từ điểm giao hàng tớ điểm đến được thỏa thuận.
 • CPT được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

 

4. CIP | Carriage & Insurance Paid to – Cước phí và bảo hiểm trả tới

Nếu bên mua muốn nhận hàng như điều kiện CPT nhưng cũng cần thêm việc người bán mua bảo hiểm cho lô hàng thì ký hợp đồng với điều kiện CIP. Bên bán mua bảo hiểm và chịu chi phí bảo hiểm nhưng bên mua chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng trong quá trình vận tải.

Tóm tắt:

 • CIP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua khi:
  Hàng được giao cho người chuyên chở được thuê bởi người bán hoặc
  Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.
 • Ngay khi hàng được giao cho người mua như vậy, người bán không đảm bảo hàng sẽ tới điểm đến trong tình trạng tốt và đầy đủ. Rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người mua bằng cách giao cho người chuyên chở.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng từ điểm giao hàng tới điểm đến được thỏa thuận.
 • Người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa (bảo hiểm từ điểm giao hàng tới ít nhất là điểm đến).
 • CIP được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

5. FAS | Free Alongside Ship – Giao dọc mạn tàu

Nếu bên bán có thêm khả năng đưa hàng ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí và rủi ro phát sinh phát sinh, tính trước các chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện FAS.

Tóm tắt:

 • FAS có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:
  Hàng hóa được đặt dọc mạn tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc
  Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó.
 • FAS yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • FAS được sử dụng với phương thức vận tải biển.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.
 

6. FOB | Free On Board – Giao hàng trên tàu

 

incoterm4

 

Nếu bên bán có thêm khả năng đưa hàng lên boong tàu an toàn tại cảng xuất khẩu, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí và rủi ro phát sinh, tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện FOB.

Tóm tắt:

 • FOB có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:
  Hàng được đặt trên boong tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc
  Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó.
 • FOB yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • FOB được sử dụng với phương thức vận tải biển.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.
 

7. CFR/ CNF/ C+F/ C&F | Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí

Nếu bên bán có thêm khả năng thuê tàu, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí phát sinh để thuê tàu đưa hàng tới cảng nhập khẩu, tính trước chi phí này vào tiền hàng – không chịu rủi ro phát sinh) và ký hợp đồng theo điều kiện CFR.

Tóm tắt:

 • CFR có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

Hàng được đặt trên boong tàu hoặc

Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Với CFR, người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa do đó người mua tự thực hiện mua bảo hiểm.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.
 • CFR được sử dụng với phương thức vận tải biển.
 • 6.Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.
 

8. CIF | Cost, Insurance & Freight – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Nếu bên bán có thêm khả năng mua bảo hiểm cho lô hàng khi hàng được vận tải trên tàu biển, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí phát sinh để mua bảo hiểm, tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện CIF.

​Tóm tắt:

 • CIF có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:
  Hàng được đặt trên boong tàu hoặc
  Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Với CIF, người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.
 • CIF được sử dụng với phương thức vận tải biển.
 • Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.
 

incoterm5

 

9. DAP | Delivered At Place – Giao tại địa điểm

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm đưa hàng về đến nội địa nhập khẩu của mình, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện DAP.

Tóm tắt:

 • DAP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua khi hàng được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến được chỉ định.
 • Người bán chịu mọi rủi ro để đưa hàng tới địa điểm đến được chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao cho người mua tại điểm giao hàng.
 • Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.
 • DAP được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.
 

10. DPU | Delivery at Place Unloaded – Giao tại địa điểm đã dỡ xuống

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm đưa hàng về đến kho nhập khẩu đồng thời cũng không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải chở đến, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện DPU.

Tóm tắt:

 • DPU có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải chở đến và đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định.
 • Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định và dỡ xuống. DPU là điều kiện Incoterms duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại điểm đến (người bán chịu chi phí và rủi ro cho việc dỡ hàng xuống).
 • Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.
 • DPU được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • 6.Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.


11. DDP | Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước số tiền thuế nhập khẩu … phải nộp này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện DDP.

Tóm tắt:

 • DDP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại điểm đến được chỉ định.
 • Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định.
 • 3.Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu (bao gồm chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu) và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.
 • DDP được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điểm chỉ định.

 

incoterm6

 

IV. Trách nhiệm và rủi ro:

Mỗi điều khoản Incoterms 2020 xác định rõ ai chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển, bảo hiểm, phí phải trả và thủ tục hải quan. Ví dụ, trong điều khoản EXW, người mua phải tự chịu trách nhiệm và rủi ro từ lúc hàng hóa rời xưởng sản xuất của người bán, trong khi trong điều khoản DDP, người bán chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh cho đến khi hàng hóa được giao tới địa điểm đích của người mua.


V. Sự quan trọng của thỏa thuận bổ sung:

Mặc dù Incoterms 2020 cung cấp hướng dẫn rõ ràng về trách nhiệm của các bên, nhưng vẫn cần thiết thỏa thuận bổ sung để đảm bảo hiểu rõ về các yêu cầu cụ thể của giao dịch. Điều này bao gồm các chi tiết về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, thông tin về việc làm thủ tục hải quan và bảo hiểm, cũng như các yêu cầu về tài liệu liên quan đến giao dịch.


VI. Sự ảnh hưởng của thay đổi trong Incoterms 2020:

Việc chuyển từ phiên bản Incoterms 2010 sang Incoterms 2020 có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng thương mại hiện có và đòi hỏi sự điều chỉnh và hiểu rõ về những thay đổi. Do đó, các bên tham gia giao dịch cần nắm rõ các điểm khác biệt giữa các phiên bản và điều chỉnh các hợp đồng nếu cần.

Incoterms 2020 đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các quyền và trách nhiệm của các bên tham gia trong giao dịch thương mại quốc tế. Để đảm bảo một giao dịch suôn sẻ và đáng tin cậy, các doanh nghiệp cần hiểu rõ và áp dụng đúng Incoterms 2020 cùng với thỏa thuận bổ sung phù hợp.

Liên hệ UNICORN LOGISTICS để được hỗ trợ về tư vấn thêm về Incoterm:

Xuân Bắc ( Mr Eric )
Sales Manager
Mobile/ Zalo: 0907.256.567
Email: Eric@unicornlogs.com
Skype: xuanbac190

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Khuyến mãi

DỊCH VỤ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây